top of page

                                  Life is beautiful?

 In the happening “Is beautiful?”, which took place at the exhibition opening, Yıldız presented GreenLife‘s propaganda billboard, with the sentence ‘Life is beautiful’ printed on it, and used acetone to make the entire perfect picture of the advertisement vanish, giving a new meaning to the original sentence by adding a question mark. This performance makes us wonder, not only about the way institutional propaganda has spread into and bombards our daily routines, making us dream of possessing such idyllic reality with such ease, but, more importantly, through such a simple act of transforming an affirmation into a question it makes us reflect on life itself, on its ambiguities, its complexities and simple connotations, its controversies and multiple opposites, reflecting life not only as an isolated act but as a whole.

                                                                  Hayat Güzeldir?

 

Sergi açılışında gerçekleştirilen “Güzeldir?” başlıklı happening’de Yıldız, GreenLife’ın, üzerinde ‘Life is Beautiful’ (Hayat Güzeldir) yazılı 

olan reklam  panosunu sunar. Asetonla reklamın tüm kusursuz resmini yok edip panodaki cümlenin sonuna da soru işareti ekleyerek yeni bir anlam kazandırır. Bu performans bir yandan bizi, kurumsal propangadanın günlük hayatımızın içine nasıl yayılıp bizi bombardıman altında bıraktığı ve böyle cennet gibi bir gerçekliği bu kadar kolay elde edebilme hayalini kurmamıza sebep olduğu konusunda düşünmeye sevk eder. Ama daha önemlisi, bir olumlamayı soruya çevirmek gibi basit bir eylemle, yaşamı tekil bir eylem olarak değil bir bütün olarak yansıtarak bizi hayatın kendisi, belirsizlikleri, karmaşaları ve basit çağrışımları, çelişkileri ve çok sayıdaki karşıtlıkları üzerinde düşünmeye de sevk eder.

 

 İnes Valle

 

bottom of page